Formació, recesos i exercicis espirituals

DIES DE RECÉS

SANT FRANCESC – PALMA

• Día 9 d’octubre (9’30 – 13’30). Recés inici de curs.
Acompanya Mn. Teodor Suau
• Día 11 de desembre (9’30 – 13’30). Recés d’advent.
Acompanya P. Toni Canyelles

CASA D’ESPIRITUALITAT DE SON ROCA

• Día 5 de març (9’30 – 13’30). Recés de quaresma.
Acompanya Mn Paco Ramis.

 

DIES DE FORMACIO

SANT FRANCESC – PALMA

• Día 20 de novembre (10’00 – 13’00).

Ponent: P. Pere Ribot, T.O.R.
Tema: Cuidar-se per poder cuidar
Lloc: Sant Francesc – Palma
Hora: 10’00h – 13’00h

CASA D’ESPIRITUALITAT DE SON ROCA

• Día 15 de gener (10’00 – 13’00).

Ponent: Mn. Joan Bauzà
Tema: Optar per la vida
Lloc: Son Roca.
Hora: 10’00h – 13’00h

JORNADA DE FORMACIÓ I FINAL DE CURS A LLUC

• Día 21 de maig

Ponent: María del Mar Albajar, monja Benedictina de Sant Benet i Abadessa del Monestir de Montserrat
(més endavant us enviarem més informació)