Qui som?

CONFER DIOCESSANA DE MALLORCA

La CONFER és l’agrupació dels Instituts de Vida Consagrada i Societats de Vida Apostòlica establerts a Mallorca.

Els Objectius de la CONFER DIOCESANA, respectant l’autonomia i el carisma propi de cada Institut, són els següents:

a)          Fomentar el coneixement, la comunió i la col·laboració.

b)          Col·laborar amb el Bisbe en tots els àmbits  de l’Església local enriquint-la des del carisma propi.

c)          Promoure i programar activitats en ordre a la formació permanent dels seus membres.

d)          Coordinar les obres pastorals conjuntes dels diversos Instituts de Mallorca.

e)          Està atenta i donar resposta a les noves necessitats que van sorgint a Mallorca.

Consultar:     ESTATUTOS APROBADOS 2013